De första skepnaderna av Sällskapet CMB grundades på Klaraborgs herrgård i Karlstad, en januarikväll 1985. Med initiativ av den då lärarstuderande Erik Rynefors formades Karlstads högskolas första manskör. Sällskapet kallade sig Carlstads ManskörsBröder, CMB, och initialerna blev därmed desamma som Carl Michael Bellmans. Skaldens sånger och epistlar präglade då studentkörens repertoar, vilket den i stor utsträckning gör även idag.

Sällskapet CMB består av ett tjugotal aktiva medlemmar, uppdelade på fyra stämmor, som varje måndag under läsåret träffas för att sjunga allt mellan himmel och jord. Detta gör vi tillsammans med vår dirigent Ingela Johansson.

Under ett år med Sällskapet CMB avverkas ett antal konserter dels i egen regi som till exempel höstkonsert, lucia, julkonsert, vårkonsert men även i Karlstads Universitets regi där vi medverkar på bland annat välkomstceremonier för nya studenter och examensceremonier.

För att fira grundandet av Sällskapet Carlstads ManskörsBröder genomförs minst vart 5:e år Jubelkonsert i november månad med gästartister. Gäster under åren har t.ex. varit Helen Sjöholm, Tommy Körberg, Åsa Jinder, Cajsa-Stina Åkerström, Fredrik Kempe, Sven-Bertil Taube, världsklarinettisten Martin Fröst och Tomas Gantelius.

En annan höjdare för Sällskapet CMB är naturligtvis också Valborg, då våren traditionsenligt sjungs in. Repertoaren är mycket blandad och består både av klassiska manskörssånger till modernare klanger. Under Valborg framträder Sällskapet CMB på en rad olika platser, då både på egen hand, tillsammans med Söt Likör samt med Sångföreningen Manhem. Tradition och förnyelse är viktiga ledstjärnor för manskören och ofta sker dessa aktiviteter i samarbete med systerkören – Söt Likör.

När det är möjligt reser Sällskapet CMB gärna iväg och träffar andra studentkörer, deltar i körfestivaler och tävlingar för att på så sätt utbyta erfarenheter och träffa likasinnade.
Det faktum att Sällskapet CMB är ett brödraskap gör att vi kanske skiljer oss lite från en ”vanlig” kör. Detta märks bland annat genom att medlemskap bekräftas genom dop (givetvis under hemliga former) och att den sociala samvaron är ytterst central.