Peter Jensen - Förstatenor

Model.User.FullName

Hej! Började i CMB hösten 2005 som B2 men blev vt-2007 inflikad i T1-stämman, där jag även hunnit vara en del av T2. Är idag icke-student, jobbar inom skolans värld som fritidspedagog. Gick i exil efter Valborg 2007, då jag fått arbete i Göteborg. c"j) Sjung vackert! /Peter