Rikard Hallén - Andrabas

Model.User.FullName

Sångarbroder i CMB sedan hösten 2014. Stämma: B2 Arbetar som leg. sjuksköterska på CSK, Karlstad.