Andreas Larsson - Förstabas

Model.User.FullName

Hejsan! Förstabas (sedan 2014), masterstudent och bördig från Västgöta rike, Skara stad. Väl mött!