Sjung med CMB

av: Fredrik Kjellin

Universitets manskör, CMB, välkomnar till audition 13/9-2011 kl. 17.00 i Sjöström 1B309.