Valborg

av: Håkan Svenneling

"Sköna Maj välkommen" CMB sjunger som vanligt i Valborgstider.

15:00 Stora Torget
15:30 Mitt i City
18:00 Museiparken
19:15 Skoghalls Folkets park
20:30 Mariebergsskogen