Återsamling

av: Kent Fredholm

Fredagen till söndagen 23 - 25 januari höll Sällskapet Carlstads ManskörsBröder återsamlingshelg för återvändande bröder i exil.

Helgen ägnades åt traditionella aktiviteter såsom körsång och sport, men också åt förnyande inslag. Bland dessa märktes byte av idrottsaktivitet (basket, vilket visade sig vara en bas-vänlig sport) och stämvisa tvångsgyckel som alla blev en succé på lördagens strålande sittning tillsammans med systrarna i Söt Likör, som också hade återsamling. Tvångsgycklen gick ut på att varje stämma skulle kombinera en Bellman-sång med en genre. Gycklen bedömdes av en väl utvald Söt Likör-jury, och resultaten, som presenterades under söndagens städning och frukostlunch, fördelade sig enligt följande:

Fjärde plats: B1 (Klinga nu med klarinetter i Sven-Ingvarsstil med Sandgrundskänsla). "För lokalpatriotism och gott ackompanjemang; såväl reellt som illusionistiskt!"

Tredje plats: B2 (Kära mor i georgisk stil) "För igenkännandets glädje, sprudlande manliga röster och samstämmighet."

Andra plats: T1 (Bacchi härolder i folkviseton) "För bevarandet av den svenska folkliga traditionen i ett multikultisamhälle, och beundransvärd tretaktshållning."

Första plats: T2 (Supa klockan öfver tolf med Julie Andrews-stuk i Sound of Music-stil) "För mycket god juryvänlig attityd samt underbar koreografi och taktkänsla. Även för konserverande av den traditionella kärnfamiljens värderingar, men ändå ett tillåtande av individens utveckling. Hårresande blekfeta ben, vidlyftiga knätofsar, klockren tolkning samt Deutches sangengleden resulterade i en enad jury!"

Som pris erhöll andratenorerna en ask från Anton Berg. Vann hela helgens halvinofficiella tävlan gjorde emellertid förstetenorerna tack vare bäst närvaro på städningen efter sittningen.

KF