Tacktavla 28 utdelad

av: Kent Fredholm

I samband med Jubelsittningen 22 november utdelades en ny tacktavla till en förtjänstfull sångare.

Under sittningen efter årets som vanligt mycket lyckade Jubelkonsert utdelades en ny tacktavla till en broder som gjort sig förtjänt av denna hedersbetygelse. Tacktavla No 28 tilldelades Johannes Martinson, B2 exil, med motiveringen: för oförväget, oförtrutet och djärvt arbete inom och utom styrelsen i Sällskapet Carlstads Manskörs-Bröder, i svåre tider som i gode, allt genomsyrat av medkänsla, värme och medmänsklighet. En rörd f.d. körordförande tackade med ett vackert tal i den personliga stil alla som hört honom tala lärt sig att älska.

KF