Förstebas årets stämma på CMBs årsmöte

av: Johannes Martinson

Sällskapet Carlstads Manskörs Bröder höll sitt årliga årsmöte i Bellmanrummet på Klaraborgs Herrgård på måndagskvällen den 4 februari. Mötet blev som vanligt fyllt av sång och diskussion.

Ett fyrtiotal sångare hade slutit upp till föreningens årsmöte. Bland diskussionspunkterna under kvällen fanns hemsidan, rutiner kring övningar och fester samt utformningen av kommande återsamlingar och Jubelkonserter. Årsberättelsen lämnades ut, denna gång förtjänstfullt sammanställd av ordförande Johannes Martinsson och sekreterare Anders Olsson. Avgående ceremonimästaren Henrik Karlsson fick rörd och överraskad motta en CMB-tacktavla. Robert Lönn och Daniel Grindelid tackades för sitt omfattande arbete med CMB:s hemsida. Ordförande emeritus Anders Petterson genomförde denna kväll sitt sista (?) årsmöte och passade på att tacka kören och Erik Rynefors för åtta härliga år. Anders Pettersson lyckades dessutom med bedriften att få en motion godtagen av såväl styrelsen som mötet.

För att hedra en annan ordförande emeritus, Magnus Iwarsson, som avled för exakt ett år sedan, sjöng kören "Är jag född så vill jag leva" och höll en tyst minut.

Val genomfördes enligt valnämndens förslag, vilket resulterade i ny ceremonimästare, ny PR-ansvarig samt två nya stämfiskaler.

Den ekonomiska berättelsen gicks igenom och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Framåt mötets slut vid midnatt var det så dags för årets diplomutdelning. Årets sång blev "På fjället i sol" i nära konkurrens med "Trindskallar". Årets stämma blev B1, för hög närvaro och goda gemensamma insatser under året, inte minst i Gyckeltäflan häromveckan.